Reklamačný poriadok

Reklamácie

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou zaslané e-mailom na adresu objednavky@smartcat.sk. Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené dodávateľom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené zákazníkom počas bežného používania tovaru.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol zákazníkovi dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako bolo objednané. V takom prípade dodávateľ zabezpečí dodanie chýbajúceho tovaru alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo po dohode zákazníkovi vráti uhradenú cenu za nedodaný tovar. Potravinárske produkty nie je možné po zakúpení vrátiť.

Záruka

Jedlá budú označené presným dátumom a časom výroby a spotreby. Za kvalitu a zdravotnú nezávadnosť produktu dodávateľ ručí len po dobu spotreby vyznačenú na obale.

Záruka je poskytovaná iba v prípade dodržania skladovacích a technologických podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.